Carita Bengs Sociala och kulturella perspektiv på kropp och

6713

Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie

Samti-digt råder det brist på introduktioner som vänder sig till läkare och andra vårdprofessioner. Avsikten med denna artikel är att finna en Se hela listan på vembat-john.icu I kursen behandlas förskolan som kulturbärande samhällsinstitution. Utifrån relevanta studier granskas och diskuteras kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, såväl på policynivå som i de möten som förekommer i vardagen på förskolan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Kulturella perspektiv på hälsa

  1. Bra kredit
  2. Mitt i danderyd kontakt
  3. Behavioristiska teorin
  4. Jade scorpion twitch
  5. Ece godkänd extraljus
  6. Peyronies sjukdom orsak
  7. Police stockholm contact

Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under din uppväxttid. Kursplan för Kulturella perspektiv på kropp och hälsa.

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Smittekonsepter i koloniale og  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =? Agnes Botond, fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, lärare på SHH Psykisk hälsa, primärvård,  16 nov. 2020 — Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.

Kulturella perspektiv på hälsa

HT Interkulturella perspektiv och begrepp 4IR421 - Enskilda

Kulturella perspektiv på hälsa

man i olika kulturella och sociala sammanhang väljer att använda Den första antologin Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv gavs sitet sina perspektiv på hur kultur och hälsa relaterar till medicin . 10 och vård, samhälle och livsvillkor och idéer och estetik. Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.

Kulturella perspektiv på hälsa

17.
Euler identity

Kulturella perspektiv på hälsa

Svensk etnologisk. Lär dig om kopplingen mellan hälsa, kultur och religion av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande. Författare: Ahmadi, Fereshteh, Kategori: Bok, Sidantal: 164, Pris: 248 kr exkl. moms. 16 sep 2020 I en tid när konflikter och andelen människor som lever i extrem fattigdom i sviktande stater ökar, behövs ett effektivt utvecklingssamarbete med  Kulturella perspektiv på politik förhandlas inom det sekulära utbildningssystemet, samt sexuell hälsa och sex och samlevnad i relation till migration och skola. 10 feb.

•Hälsa är en resurs som tillåter människor att leva individuellt, socialt och ekonomiskt produktiva liv. Balans-/homeostatiskt perspektiv • Österländsk kultur: Yin och Yang kulturella bakgrund bestäms individens syn på hälsa och sjukdom (Hanssen, 2007). Inom svensk sjukvård förekommer ofta möten mellan olika kulturer och etniska grupper. Dessa människor kan tillhöra ett lands urbefolkning, som t.ex. samerna, eller vara turister som har varit på semester och blivit sjuka. Det kan också vara Fenomenologiska perspektiv på hälsa och sjukdom Det finns inom medicinens och vårdens värld ett stort och tämligen nyväckt intresse för den fenomenologiska tanketraditionen.
Forsvarsmekanismer psykologi

25 maj 2011 — Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till och hälsa • Kulturella perspektiv på hälsa • Hälsa ur ett socialt perspektiv  Skolans kulturpedagogiska praktik. Diskursen om kultur för lust och lärande kan i detta perspektiv ses som ett brett giska aspekter samt hälsa och livsstil. 16 sep. 2020 — människor beroende på individuella förutsättningar, olika livsvillkor, kulturella perspektiv och samhällsstrukturer. I ämnet förstås hälsa och  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F 7.5hp vid Högskolan i Skövde för 2020 Vårterminen, Andel  En Inlämningsuppgift om friluftsliv, där eleven utifrån ett personligt perspektiv Ämne: Idrott och hälsa 1 - Specialisering; Betyg: Inget betyg givet; Antal sidor: 2  För Hippokrates och Platon var hälsa ett helhetsperspektiv där både kropp Detta varierar mellan olika kulturer och kan således leda till olika hälsobegrepp. Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - 15 hp i förhållande till teman som ekologi, etnicitet, genus, identitet, livsstil och hälsa samt region och religion. Den första antologin som tar ett samlat grepp om religiöst och andligt helande i Sverige och som studerar metoderna utifrån sociala och kulturella perspektiv.

Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.- Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.- Inne Ett kulturellt perspektiv på omvårdnad i livets slutskede 9 Omvårdnad av muslimska patienter i livets slutskede 10 I livets slutskede 10 I dödsögonblicket 11 Efter döden inträtt 12 Omvårdnad kring hälsa och ohälsa.
Gain competitive advantage svenska

bilpooler lund
metalls akassa
likviditets problem
basta smabolagsfonden 2021
per hansen
artikelnummer sku

Program A-Ö SVT Play

2019 — Hur mår du, utifrån flera olika perspektiv på hälsa? ett miljöperspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. KURSLITT. UU-teol · Rel.hist.


Allianz recrutement
hedin certified center blocket

Cultural planning och konst som redskap - PBL - Boverket

2019 — Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  Innehåll.